1 - 5 van 10
Volgende >>

Pilot ‘Evaluatie antihormonale behandeling’ van start

3 augustus 2022

Door patiënten die antihormonen gebruiken uit te nodigen voor een consult met hun apotheker, kunnen medicatie-gerelateerde problemen die veel van deze patiënten ervaren, worden geanalyseerd. Apothekers kunnen een belangrijke en gewaardeerde bijdrage leveren door deze problemen met de patiënt te bespreken, te duiden en advies te geven. Tenminste, zo luidt de theorie.

In een pilot-study onderzoekt de Stichting Uitgifte Informatie (SUI) het effect van consultvoering door de apotheker op het signaleren en oplossen van farmacotherapie-gerelateerde problemen. Het bijstaan van chronische patiënten vanuit een farmaceutisch perspectief met behulp van consultvoering wordt vooralsnog weinig toegepast. Met deze pilot wil SUI o.a. bekijken of dit in de praktijk is te concretiseren. De Universiteit Leiden is eveneens betrokken bij deze pilot, onder begeleiding van Health Base. Onderzoeksdoelstellingen zijn onder meer perceptie en uitvoerbaarheid van evaluatieconsulten onder patiënten en apothekers te bepalen.

De resultaten verwachten wij eind van dit jaar te kunnen publiceren. Wij houden u op de hoogte.

open close

Kijksluiter QR-codes in VI's

15 februari 2022

Vanaf nu is het mogelijk om QR-codes van Kijksluiter animaties op te nemen in de Voorlichting Instructies (VI's). Deze unieke QR-code biedt toegang tot een duidelijke animatievideo van het voorgeschreven middel. Op deze manier is de patiëntvoorlichting eenvoudig verder te optimaliseren.

Op basis van het Z-indexnummer en de AGB-code van uw apotheek, wordt de juiste URL bij Kijksluiter opgevraagd. UI-online zet deze URL om in een QR-code en voegt deze automatisch toe aan de Voorlichting Instructies (VI).

Om van deze mogelijkheid gebruik van te maken dient u een abonnement te hebben bij Stichting Kijksluiter. U voldoet op deze wijze ook aan de eisen van de zorgverzekeraars die het gebruik van Kijksluiter animaties gecontracteerd hebben. De jaarlijkse vergoeding voor de Kijksluiter koppeling bedraagt 98 euro.

Direct aanvragen Module Kijksluiter in UI-online.

open close

Voorlichting diabetes meer op maat

25 augustus 2020

Het is belangrijk om bij de voorlichting in de apotheek aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de patiënt. Op basis van een eerste uitgifte signaal is die behoefte niet altijd even goed in te schatten. Zo zal bijvoorbeeld een diabetespatiënt die van medicatie is veranderd een andere behoefte aan informatie hebben dan iemand die voor het eerst behandeld wordt. Daarom worden diverse voorlichtingsinstructies (VI’s) aangepast. Gestart is met de antidiabetica VI’s voor type 2.

Lees meer >>

open close

Eigen documenten koppelen en printen via CGM

25 juni 2019

Met release 2.12 van CGM apotheek is het nu mogelijk om koppelingen te maken met eigen documenten. Deze kunt u zelf toevoegen aan UI-online.
Via receptverwerking kunt u hiermee nu eigen teksten ontsluiten en printen, zoals protocollen, checklist, specifieke geneesmiddelteksten, thematische informatie en meer.

Aan de hand van een template bouwt u eenvoudig een eigen tekst op waaraan ook persoonlijke informatie kan worden toegevoegd (zoals bij de VI’s). U kunt ook gemakkelijk een eigen document als PDF uploaden. Met behulp van de Uitgifte etiketten in CGM maakt en beheert u verder de benodigde koppelingen (zie ook de releasenotes van CGM).

Om eigen documenten aan UI-online te kunnen toevoegen en beheren, moet u zich eerst aanmelden. Na aanmelding worden de benodigde rechten geactiveerd en kunt u direct aan de slag. Klik hier voor het aanmeldformulier.

open close

Narrowcast voorlichting in uw apotheek

3 juni 2019

Heeft u in de wachtruimte een presentatiebeeldscherm hangen? Wij hebben een narrowcast ontwikkeld die in simpele stappen uitlegt welke voorlichting patiënten van u krijgen. De narrowcast is een powerpointbestand die u zelf eenvoudig kunt toevoegen aan uw systeem.  Download de presentatie hier

 

 

open close

© 2018 SLS

Designed by WEM - Willemse en Mulder